Dịch vụ định danh
Hệ thống định danh và xác thực tập trung
Dịch vụ thanh toán
Hệ thống hỗ trợ thanh toán trực tuyến
Tích hợp chuyên ngành
Kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh với hệ thống chuyên ngành của đơn vị
Dịch vụ liên thông
Dịch vụ liên thông,tích hợp và chia sẻ dữ liệu
Dịch vụ kết nối NGSP
Hệ thống kết nối liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương (NGSP)
Dịch vụ kết nối VDXP
Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (Vietnam Data Exchange Platform)
Dịch vụ cộng tác
Dịch vụ cộng tác
Hạ tầng
Cung cấp đầy đủ dịch vụ hạ tầng
Tiện ích
Cung cấp đầy đủ tiện ích cho người dùng
Forum
Các bài viết, tin tức, thảo luận liên quan đến forum
Dịch vụ khác
Các vấn đề về phần mềm, phần cứng và CNTT
Dịch vụ GIS nền
Dịch vụ GIS nền